داستان ما

داستان خیریه امید احسان فردا

مؤسسه خیریه امید احسان فردا با نام اختصاری “احسان” از سال ۱۳۹۵ و زیر نظر اداره کل بهزیستی استان تهران، با شماره تاسیس ۱۰۳۰/۲۶۹۵/۷۱۷ در قـالب یک سـازمان غیر انتفاعی- غیر دولتی با انگیزه والای کمک به همنوع، فعالیت همه جـانبه خود را جهت محرومیت زدایی از کشور عزیزمان، آغاز کرده است.

“امید احسان فردا” یک دیوار مهربانی الکترونیکی است. بر روی این دیوار، همواره چندین اعلان نیازمندی و درخواست کمک، از سوی خواهران و برادران هموطنمان نصب است که به علتی نیازمند احسان شده اند. این اعلانات از سوی معتمدین محلی “امید احسان فردا” و یا سازمان‌های حمایتی نظیر “کانون اصلاح و تربیت”، “بهزیستی” و امثالهم نصب می گردد.

مشاهده کنندگان این اعلانات می توانند، به انتخاب خویش، تمام یا قسمتی از یک نیازمندی را اجابت نموده و سلوک مهربانی پیشه گیرند.

اعضای سرای مهربانی، می توانند از طریق امکانات فنی دیوار، مساعدت های خود را به صورت برخط واریز کرده، رسید دریافت کرده و از سرانجام احسان خویش مطلع گردند.

سرای مهربانی